Bygget på

HJHansen Recycling går brugerne i møde med ny digital løsning

Platform og integrationer

  • Umbraco

Odense-virksomheden HJHansen Recycling har samlet 150 års ekspertise i genanvendelse af jern og metal i den digitale platform "HJH360".

Løsningen er kommet til verden, fordi virksomheden ønskede at gøre hverdagen nemmere for brugerne og for at gå en fremtid med store rapporteringskrav i møde.

”Vi har fået samlet en løsning, hvor vores leverandører på ét sted kan bestille transport af deres skrot, få statistik på affaldsdata og overblik over CO2-belastningen, og frem for alt kan vi tilpasse visningerne til den enkelte leverandør,” fortæller kommunikations- og marketingchef Rebekka Lorentzen Storgaard, der har haft det interne ansvar for, at platformen kom til at leve op til de forretningsmæssige planer i HJHansen Recycling.

Hele vejen rundt om HJH360

Med HJH360 har HJHansen Recycling Group digitaliseret en lang række processer, der hidtil har været håndteret manuelt

Travlhed gør digitalisering ekstra interessant

Mens en stor del af verden har været præget af coronakrise og usikkerhed efter Ruslands invasion af Ukraine, har der været travlt som sjældent før i HJHansen Recycling, hvor strømmen af udtjente biler, hvidevarer, skrot fra genbrugsstationerne og andre genbrugelige ting har været stærkt stigende.

Travlheden betød, at virksomheden for alvor satte ind på at digitalisere sine processer til fordel for leverandørerne men også for at lette den interne arbejdsbyrde.

"Vores markedskonsulenter er i løbende kontakt med vores leverandører om forskellige former for skrot, og den dialog ønskede vi at understøtte med en platform, hvor leverandørerne selv kunne klare så meget som muligt," fortæller Rebekka Lorentzen Storgaard.

HJH

Flyvende start på selvbetjeningsløsning

Selvom forhåbningerne var høje, da systemet blev lanceret i slutningen af 2022, blev makkerparret glædeligt overrasket over responsen fra brugerne fra første dag.

"Vi havde regnet med en langsom start, men det er gået stærkt fra starten, og vores leverandører er rigtig glade for systemet. Tidligere ringede leverandørerne med en lang række af spørgsmål, men på grund af selvbetjeningsmulighederne kan vi nu minimere vores arbejdsopgaver, og det har helt sikkert lettet flowet, fordi de selv kan tage ejerskab," siger Rebekka Lorentzen Storgaard.

"En af de gode ting er, at vi nu kan tilbyde en meget brugervenlig præsentation af data. Samtidig er det let at lave udtræk til PDF-filer eller eksportere data til Excel, når leverandøren har brug for det til grønne regnskaber, og det behov bliver kun større, fordi leverandørerne vil have mere og mere data,” lyder det fra Rebekka Lorentzen Storgaard, der især har fået gode tilbagemeldinger fra brugerne om mulighederne for udtræk af data.

”Vi får at vide, at det er nogle gode features, at systemet er let at bruge. Generelt er der stigende krav til dokumentation og sporbarhed, og for at det skal være anvendeligt, skal data være skræddersyet, og her er vi kommet godt i gang,” siger Rebekka Lorentzen Storgaard.

1 million ton skrot genanvendes

Hos HJHansen Recycling Group håndteres årligt omkring 1 million ton skrot, som sendes til genanvendelse til gavn for både dig og miljøet!

Digital løsning er hjælp til selvhjælp

Ud over at leverandørerne og samarbejdspartnerne med HJH360 får adgang til alle nødvendige data, er systemet også vigtigt i forhold til at opfylde strategien for HJHansen Recycling.

”Det er vores plan, at vi på sigt kan levere data direkte til de grønne regnskaber, og det er vigtigt for vores leverandører, men systemet er bestemt også en hjælp for os. Vi har fået et værktøj, der understøtter vores dialog med leverandørerne om transportoptimering. Det er vigtigt, at containerne bliver fyldt op, så vi skal køre færre gange og dermed udlede mindre CO2. Graferne med CO2 på transporten inde på platformen synliggør det tydeligt,” siger Niels Henrik Egebjerg, som fortæller, at håndteringen af de op mod 180 lastbiler, der hver dag kører ind og ud fra pladsen i Odense, er blevet digitaliseret med rekordfart.

”Tidligere krævede transportbestillingerne at en person hos os gik ind og tastede bestillingen manuelt ind i ERP-systemet, men nu kan leverandørerne selv gøre det i HJH360, og det tal stiger hele tiden. Dels fordi vi har flere leverancer, men også fordi der generelt er et ønske om mere digitalisering,” konstaterer Niels Henrik Egebjerg, der ligesom Rebekka Lorentzen Storgaard i det hele taget er godt tilfreds med det projekt, som virksomheden har sat i søen sammen med Ecreo:

”Vi har generelt en god sparring og et rigtig godt samarbejde med Ecreo, som er kommet med nogle gode forslag til justeringer undervejs. De har nogle kompetencer, som vi ikke selv har, og vi er helt trygge ved at give dem frirum til at udvikle de løsninger, som vi får brug for i vores digitale omstilling for at sikre, at alle features er gennemtænkt, og at systemet er fremtidssikret, så det skaleres i det tempo, som vi ønsker,” siger Niels Henrik Egebjerg.

Vil du høre mere?

Telefon

Når du kontakter Ecreo via formularen videregiver du dine informationer til Ecreo. Ved jobansøgninger deles dine oplysninger med Recruit IT ApS og HR-ON ApS, som vi anvender i forbindelse med vores ansættelsesforløb. Ecreo anvender alene dine oplysninger til at håndtere din forespørgsel.

Tag en snak med Martin

Martin Saaby

Martin Saaby

Business Developer