Selvom JVB Live allerede er en veletableret destination for lokale oplevelser på Fyn, rækker ambitionerne videre, og med en ny onlineplatform bestræber koncertarrangøren sig på at forbedre oplevelsen på nettet

Den største problemstilling, der skulle tackles, var optimering af brugervenligheden. Opgaven lød på, at designe en mere struktureret og brugercentreret informationsarkitektur med udgangspunkt i deres store sortement af arrangementer.

 

Løsning

Indledningsvis dykkede vi ned i besøgstallene akkumuleret af Google Analytics med den forventning, at vi kunne uddrage et realistisk datagrundlag over den gængse brugeradfærd. Denne data skulle bidrage til udarbejdelsen af et forbedret kundeflow.

 

Med udgangspunkt i den eksisterende brandidentitet designede vi et gennemgående todelt layout, hvor venstre spalte kontinuerligt opmagasinerede navigationen, mens højre spalte varetog sig visningen af sideindholdet. Denne strukturering gjorde det muligt, at fastholde en nem navigering, lægge pres på JVB Live’s brand og samtidig løfte det primære indhold op over folden.

 

Ét af de vigtigste aspekter af redesignet blev at få implementeret en brugerfokuseret søgefunktionalitet. En dynamisk søgefunktionalitet, der i alt sin enkelthed, lyttede på hver enkelt tastaturtryk og fremhævede relevante arrangementer. Kombinér dette med sorteringsmuligheder, og du har dig et søgefelt, der sparker røv.